Głównym celem naszej firmy jest umocnienie pozycji na rynku sprzedaży materiałów eksploatacyjnych oraz dostaw i serwisu urządzeń drukujących. Przede wszystkim pragniemy, aby nasza firma kojarzyła się Klientom z wysoką jakością usług, zaufaniem oraz działalnością ekologiczną.

Najwyższe Kierownictwo firmy dąży do maksymalnego spełnienia oczekiwań Klientów, podejmowania działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń, spełnienia wymagań prawnych i innych dotyczących aspektów środowiskowych. Nasze cele realizujemy poprzez:

 • Świadczenie usług zgodnych z oczekiwaniami Klienta.
 • Terminowość realizacji zleceń.
 • Doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
 • Wzrost konkurencyjności na rynku.
 • • Otwartość na zmiany.
 • Zaangażowanie Kierownictwa i pracowników w budowanie jakości w firmie.
 • Współpracę z władzami, społecznością lokalną, dostawcami i Klientami w zakresie promocji działań środowiskowych.
 • Podejmowanie działań minimalizujący nasz wpływ na środowisko (programy środowiskowe, cele i zadania, racjonalna gospodarka odpadami).
 • Kształtowanie wśród pracowników świadomości ekologicznej.
 • Właściwą organizację, określenie kompetencji i odpowiedzialność na wszystkich stanowiskach.
 • Regularne monitorowanie funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania poprzez przeprowadzanie audytów wewnętrznych oraz corocznych przeglądów zarządzania.
 • Promowanie działań pro-jakościowych.